Skip links

Bli elev

Søknadsfrist 1. mars

Alle søker direkte til Kongshaug musikkgymnas her på nettet eller pr. post. Kopi av vitnemål, karakterutskrifter, attester og demo sendes separat i post eller på mail og må være skolen i hende innen søknadsfristen. Så snart søknadene er behandlet, vil du få svar.
De som søker på spesielle vilkår, må sende søknaden innen 1. februar.

Opptakskrav

Opptak til Kongshaug skjer ut fra karakterene i avsluttede fag fra 8. og 9. klasse pluss 1. termin i 10 klasse. Det gis inntil 10 tilleggspoeng for demo eller lederoppgaver innen sang og musikk. De som ønsker å bli vurdert etter «prøvespilling,» legger ved en demo. Denne blir vurdert sammen med karakterene. De som har hatt ansvar for eller lederoppgaver i kor, korps, orkester eller band, legger ved en bekreftelse på dette. De som går på folkehøgskole, legger ved vitnemål fra 10. klasse og en bekreftelse fra folkehøgskolen. Elever som går i Vg1 eller Vg2 ved en annen videregående skole for musikk/dans/drama, legger i tillegg til vitnemål fra 10. klasse ved karakterutskrift fra 1. termin evt. Vg1 + 1. termin Vg2. Se inntaksreglement for mer info.

Valg av fremmedspråk

De som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ha dette tre år i videregående skole. Elever som har fullført et fremmedspråk i ungdomsskolen trenger kun to år obligatorisk fremmedspråk på videregående skole, enten de velger å fortsette med det samme språket som de hadde i ungdomsskolen, eller de velger et nytt språk i videregående skole.

Søkere til Kongshaug musikkgymnas kan velge mellom spansk 1, spansk 2 eller tysk 2 (med forbehold om at nok elever velger tysk 2). Elever med fransk, eller engelsk/norsk fordypning fra ungdomsskolen, må velge spansk 1. Elever med spansk 1 fra ungdomsskolen velger spansk 2 og elever med tysk 1 kan velge tysk 2 eller spansk 1.

Matematikk

De elevene som ønsker fordypning i realfag kan velge R1 i Vg2.

Søknadsskjema

Søknader 2022/2023

Søker

Kjønn *

Foresatte

Skolegang

Maksimal filstørrelse: 4MB

Instrument

(NB! Alle i Vg1 MÅ velge sang og piano på to av de tre valgene.)

Språk

Hovedmål

Linje