Skip links

Fag

Felles allmennfag kombineres med musikkfag

Pensum og eksamen i felles allmenne fag og musikkfagene tilsvarer den offentlige videregående skolen. Fordelingen mellom allmenne fag og musikkfag er ca. 50/50. (Se fag og timefordeling lenger nede.)

Kristentro

Kristentro er et obligatorisk fag for alle elever på VG 1 og VG 2. Faget skal gi elevene mulighet til å bli bedre kjent med innholdet i den kristne tro. Faget er godkjent som et valgfritt programfag på 5 timer.

Instrumentvalg

Instrumentvalgene er noe forskjellige på de ulike årstrinnene.

  • I vg1 gis det undervisning i ett fordypningsinstrument og to bruksinstrument og alle må ha undervisning i sang og piano. Det betyr at hvis du f.eks. har saksofon som fordypningsinstrument må du velge sang og piano som bruksinstrumenter. De som har sang eller piano som fordypningsinstrument, kan velge gitar som alternativt bruksinstrument
  • I vg2 vil du få ett fordypningsinstrument, ett bruksinstrument og bandrullering. Bandrullering betyr at du i undervisningen vil få et forhold til bl.a. piano, gitar, bassgitar og slagverk gjennom samspill i band. Alle i vg2 må ha piano som fordypnings- eller bruksinstrument. Dette året vil du også ha mulighet til å ha det vi kaller for piano-piano hvis du ønsker. Det vil si rytmisk piano som fordypning og klassisk som bruksinstrument, eller omvendt.
  • I vg3 er det kun ett fordypningsinstrument.

Du velger fordypningsinstrument ut fra interesse og musikalsk erfaring, og så langt det er mulig vil førstevalget ditt bli oppfylt. Sang regnes også som instrument. Skolen har eget kirkeorgel og tilbyr dette som fordypningsinstrument. Du kan også få undervisning i flere andre mer uvanlige fordypningsinstrument som f.eks. datamaskin, hardingfele, harpe m.m, men da kan det hende du i noen tilfeller får undervisning i faget utenfor skolen.

Organisering av undervisningen

Timeplanen er i hovudsak lagt mellom 08.00 – 16.10. Noe av instrumental-undervisningen kan, pga. timelærere, bli lagt til ettermiddagstid. Skolekoret er også lagt til ettermiddagstid på tirsdager.

Prosjekter

Skolen har hvert år større juleprosjekt og vårprosjekt. Vi har tidligere satt opp musikaler, revyer, teater og større konsertprosjekter; for eksempel Händels «Messias».

Konserter

Elever og lærere deltar i løpet av skoleåret på ulike arrangement og konserter i kirker og bedehus. Vi får også besøk av musikere utenfra som har konserter på skolen, og vi legger opp til noen konsertbesøk i Bergen og i nærmiljøet.

Helgearrangement

Fem av skoleårets 190 dager er lagt til spesielle helgearrangement der også foreldre blir invitert. Disse dagene er obligatoriske skoledager for elevene.

Studietur

Noen år arrangerer skolen en studietur til London, en av Europas musikkhovedsteder. Neste tur håper vi blir mulig våren 2022, men da kun for Vg3. Så planlegger vi i tillegg tur for Vg2 og 3 høsten 2022 Betaling for studieturen blir lagt inn i skolepengene det året turen finner sted.

Fag- og timefordeling for VG1, VG2 og VG3 etter Kunnskapsløftet:

Felles allmenne fag VG1 VG2 VG3
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
Fremmedspråk 4 4 0(5)
Samfunnsfag 0 3 0
Matematikk 5 3(5) 0
Naturfag 5 0 0
Religion/etikk 0 0 3
Historie 0 2 4
Kristentro 2,5 2,5 0
Geografi 0 2 0
Sum fellesfag 25,5 20,5 13(18)
Felles programfag VG1 VG2 VG3
Musikk (kor), dans, drama 5 0 0
Instrument, kor, samspill 1 og 2 (hoved- og brukstrument, kor/samspill, øvingslære) 0 5 5
Musikk i perspektiv 1 og 2 (Lyttetrening, musikkhistorie, musikkfordypning) 0 5 5
Ergonomi og bevegelse 1 og 2 (Dans, bevegelse, idrett/trening/livsstil) 0 2 2
Instruksjon og ledelse (Ensembleledelse, produksjonsledelse) 0 0 5
Sum felles programfag 5 12 17
Valgfritt programfag VG1 VG2 VG3
Lytting 2 0 0
Musikk (Hoved-, bruksinstrument og besifring) 5 0 0
Musikk fordypning 1 0 5 0
Sum valgfrie programfag 7 5 5
Sum alle programfag 12 17 22
Timetall pr. uke 37,5 37,5 30(35

* Fremmedspråk

De som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ha dette tre år i videregående skole. Elever som har fullført et fremmedspråk i ungdomsskolen slipper med to år obligatorisk fremmedspråk på videregående skole, enten de velger å fortsette med det samme språket som de hadde i undomsskolen, eller de velger et nytt språk i videregående skole.

Søkere til Kongshaug musikkgymnas kan velge mellom Tysk 2, Spansk 1 og Spansk 2. Elever med fransk eller engelsk/norsk fordypning fra ungdomsskolen, må velge Spansk 1. Elever med Spansk 1 fra ungdomsskolen må velge Spansk 2.

* Realfag:

De elevene som ønker fordypning i realfag kan på Kongshaug velge R1 i Vg2 og Fysikk 1 i Vg3. Skolen må ta forbehold om tilstrekkelig antall elever i Fysikk 1  Vg3 for at dette skal bli undervist som et fem-timers fag.

Har du lyst til å bli elev ved Kongshaug Musikkgymnas?