Skip links

Fag

Felles allmennfag kombineres med musikkfag

Pensum og eksamen i felles allmenne fag og musikkfagene tilsvarer den offentlige videregående skolen. Fordelingen mellom allmenne fag og musikkfag er ca. 50/50. (Se fag og timefordeling lenger nede.)

Kristentro

Kristentro er et obligatorisk fag for alle elever på VG 1 og VG 2. Faget skal gi elevene mulighet til å bli bedre kjent med innholdet i den kristne tro. Faget er godkjent som et valgfritt programfag på 5 timer.

Instrumentvalg

Det gis undervisning i ett hovedinstrument og to biinstrument i VG1 og VG2, og ett hovedinstrument i VG3. Du velger hovedinstrument ut fra interesse og musikalsk erfaring. Sang regnes også som instrument. Så langt det er mulig vil førstevalget ditt bli oppfylt. Alle på VG1 må ha undervisning i sang og piano. De som har sang eller piano som hovedinstrument, kan for eksempel velge gitar som biinstrument. Alle på VG2 skal ha et tangentinstrument (piano) som hoved – eller biinstrument. I tillegg må de ha piano eller gitar som besifringsinstrument. Skolen har eget kirkeorgel, og gir gjerne undervisning i dette instrumentet om du er interessert.

Organisering av undervisningen

Timeplanen er i hovudsak lagt mellom 08.00 – 16.10. Noe av instrumentalundervisningen kan pga. timelærere bli lagt til ettermiddagstid. Skolekoret er også lagt til ettermiddagstid på tirsdager.

Prosjekter

Skolen har hvert år større juleprosjekt og vårprosjekt. Vi har tidligere satt opp musikaler, revyer, teater og større konsertprosjekter; for eksempel Händels “Messias”.

Konserter

Elever og lærere deltar i løpet av skoleåret på ulike arrangement og konserter i kirker og bedehus. Vi får også besøk av musikere utenfra som har konserter på skolen, og vi legger opp til noen konsertbesøk i Bergen og i nærmiljøet.

Helgearrangement

Fem av skoleårets 190 dager er lagt til spesielle helgearrangement der også foreldre blir invitert. Disse dagene er obligatoriske skoledager for elevene.

Studietur

Hvert 3.år arrangerer skolen en studietur til London, en av Europas musikkhovedsteder. Neste tur blir høsten 2021. Betaling for studieturen blir lagt inn i skolepengene det året turen finner sted.

Fag- og timefordeling for VG1, VG2 og VG3 etter Kunnskapsløftet

Felles allmenne fag VG1 VG2 VG3
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
Samfunnsfag 0 3 0
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
Religion / etikk 0 0 3
Historie 0 2 4
Kristentro 2,5 2,5 0
Geografi 0 2 0
Sum fellesfag 25,5 20,5 13(18)
Felles programfag VG1 VG2 VG3
Musikk (kor), dans, drama (Etnisk musikk i stedet for dans) 5 0 0
Instrument, kor, samspill 1 og 2 (hoved- og biinstrument, kor/samspill, øvingslære) 0 5 5
Musikk i perspektiv 1 og 2 (Lyttetrening, musikkhistorie, musikkfordypning) 0 5 5
Ergonomi og bevegelse 1 og 2 (Dans, bevegelse, idrett/trening/livsstil) 0 2 2
Instruksjon og ledelse (Ensembleledelse, produksjonsledelse) 0 0 5
Sum felles programfag 5 12 17
Valgfritt programfag VG1 VG2 VG3
Bevegelse (Grunntrening, utforskning, samhandling) 2 0 0
Musikk (Hoved-, biinstrument og besifring, samspill og anvendt musikklære) 5 0 0
Musikk fordypning 1 og 2 (Gehør, komponering, formidling) 0 5 0(5)
Ergonomi og bevegelse 1 og 2 (Dans, bevegelse, idrett/trening/livsstil) 0 2 2
Sum valgfrie programfag 7 5 5
Sum alle programfag 12 17 22
Timetall pr. uke 37,5 37,5 30(35)

* Fremmedspråk

De som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ha dette tre år i videregående skole. Elever som har fullført et fremmedspråk i ungdomsskolen slipper med to år obligatorisk fremmedspråk på videregående skole, enten de velger å fortsette med det samme språket som de hadde i undomsskolen, eller de velger et nytt språk i videregående skole.

Søkere til Kongshaug musikkgymnas kan velge mellom spansk1 og spansk 2. Elever med tysk, fransk eller engelsk/norsk fordypning fra ungdomsskolen, må velge spansk1. Elever med spansk1 fra ungdomsskolen må velge spansk 2.

* Realfag:

De elevene som ønker fordypning i realfag kan på Kongshaug velge R1 i Vg2 og Fysikk 1 i Vg3. Skolen må ta forbehold om tilsterkkelig antall elever i Fysikk 1  Vg3 for at dette skal bli undervist som et 5 timers fag.

Har du lyst til å bli elev ved Kongshaug Musikkgymnas?