Skip links

Gi til skolen

Støtt Kongshaug Musikkgymnas

Ønsker du å være med å utvikle og forbedre Kongshaug Musikkgymnas?

Kongshaug Musikkgymnas er en kristen friskole med internat. Skolen får 85% av skoledriften dekket av staten. Resten dekkes av gaver og skolepenger.

Derfor driver vi så effektivt og godt som vi kan takket være dedikerte medarbeidere og ikke minst – mange som er med og bidrar både med forbønn, og økonomisk gjennom pengegaver.

Kongshaug oppgraderer internat og skolebygg til dagens standard og har utvidet elevtallet fra 90 til 120 elever. Det har krevd flere internatrom, klasserom, øvingsrom og mer utstyr. En stadig oppgradering, opprusting og vedlikehold av annlegget ligger oss på hjertet. Vi har fått i oppgave å forvalte denne fantastiske plassen og det inviterer vi frimodig deg/dere å være med på!

Dersom du vil være med i giverfamilien med enkeltgaver eller som fast giver vil det være en kjærkommen hjelp og viktig bidrag i utviklingen av skolen.

Stort eller lite beløp – Gaven kan du gi til:

Kongshaug Musikkgymnas

konto nr: 8220.02.90468

Merk gjerne beløpet med «gave».

Har du lyst til å bli elev ved Kongshaug Musikkgymnas?