Skip links

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar på skulen vår heiter Anne Hodneland Sundfjord. Ho er til stades kvar måndag og annakvar veke (ulik veke).

 

Helsesjukepleiar tilbyr støttesamtalar, rettleiing, oppfølging og ved behov også vidare henvisning. Ho har teieplikt, men samarbeider med heim, skule og øvrig hjelpeapparat der dette er naudsynt eller ønskeleg.

 

Du må gjerne ta kontakt på

tlf 91 17 37 71 eller  e post ahu@bjornafjorden.kommune.no

 

Ha en fortsatt fin dag 😊