Skip links

Internatet

Internatene på Kongshaug Musikkgymnas

Konghaug er en internatskole. Et godt internatmiljø stiller krav til samspill mellom elever og personale. Man lærer å ta hensyn til hverandre og å ta ansvar for ulike oppgaver og plikter knyttet til kjøkken og internat.

Elever på vg1 bor i utgangspunktet på tomannsrom, mens alle elever på vg2 og vg3 får tilbud om enerom. Elever som bor i nærmiljøet kan naturligvis velge å bo hjemme.

Alle elever er ansvarlige for å følge reglene som gjelder i internatet; skolen legger stor vekt på et rusfritt miljø. Dessuten har elevene ansvar for å holde orden på eget rom. I fellesarealene deler en på renhold etter turnus.

Vestheim

Nedre Vestheim er fordelt på tre etasjer og her bor elevene i første klasse. Alle rommene har eget bad. De fleste elevene deler rom med en medelev. I kjelleren er det ei felles internatstue med kjøkken. Vaskerom med tørkemuligheter finnes i Øvre Vestheim. På dette internatet bor det også noen andreklassinger.

Ovenfor Nedre Vestheim ligger naturlig nok Øvre Vestheim. Denne delen av internatet består av to etasjer med enerom. Toalett og dusj for hver gang er samlet på ett sted. Her bor de fleste andreklassingene. I kjelleren er det internatstue og kjøkken, og dessuten vaskerom som er felles med Nedre Vestheim.

Austheim

Her får alle enerom med eget bad, og her bor de fleste av elevene på vg3. Dette internatet er også delt i øvre og nedre. I begge avdelingene er det fjorten rom, internatstue med kjøkken og vaskerom.

Treet

Dette er det nyeste internatet vårt. To boenheter på tilsammen 12 enkeltrom, to fellesstuer og kjøkken.

Svingen, Granhaug, Fjellhaug og Urhaug

I tillegg til internat har vi flere hus og en leilighet som brukes som boliger for elever. Det er som oftest andre og tredjeklassinger som bor der. Det blir litt mer som hjemme, men også litt mer å holde orden på. Elevene som bor her deler på å holde orden i hjemmet. Her er det lagt opp til at alle får hver sitt rom.

Har du lyst til å bli elev ved Kongshaug Musikkgymnas?