Skip links

Norvald Kobbeltvedt til minne

Det var med sorg vi mottok meldingen om at vår venn og gode Kongshaugkollega, Norvald Johan Kobbeltvedt, døde sist torsdag. Vi var klar over sykdommen, men forstod at det gikk tilsynelatende bra. Derfor kom meldingen overraskende.

Norvald var en kulturpersonlighet i Osbygda med sin lidenskap for musikk og store innsats for det lokale musikklivet. Særlig har kirken og det kristne miljøet nytt godt av hans engasjement. Han har satt melodi til utallige bibeltekster og mange dikt. Som dirigent og initiativtaker til Kyriake, ble hans sanger, salmer og messer framført til stor glede for alle. Mange av hans sanger ble spilt inn av Kyriake og vil leve videre også etter Norvalds død.

 

Da Kongshaug ble etablert som musikkgymnas i 1999 ble det naturlig å utfordre Norvald til å gå inn i en av musikkstillingene. Her var han ansatt til han gikk av med pensjon sommeren 2013. Med sin kompetanse og rike erfaring ble han en viktig ressurs i oppbyggingen av dette musikkmiljøet. Det er ikke få ungdommer som har lært å spille gitar hos Norvald. Med sin lune væremåte og pedagogiske teft, maktet han å tilrettelegge undervisningen for den enkelte enten det var instrumentalopplæring, satslære, komponering, musikkhistorie eller formidling. Sammen med kollegaer fremførte Norvald ofte noen av sine egne bibelske sanger for elever og ansatte. Hans særegne stemme og gode gitarspill satte alltid en spiss på skoleandaktene.

 

Norvald var i flere år lærernes representant i skolens styre. Her var han en viktig støtte når det politiske flertall ikke alltid gikk vår vei. Elevene gav ham alltid ny inspirasjon til å stå på, både i styrearbeidet, klasserommet og internatet.

 

Norvald var en person det var godt å være sammen med, både for elever og personalet. Elevene ble glad i Norvald, og ved avslutning av skoleåret var han alltid en av de som ble parodiert. En kjøpebart og en gitar, og alle forstod hvem det var.

Norvalds humring og smilende øyne fortalt med all tydelighet at dette falt i god jord.

 

Kongshaug hadde ikke vært det samme uten Norvald, og vi som fikk møte han, bærer med oss gode opplevelser fra en mann som ville oss det beste, som bar fram sine synspunkt på en raus og forsiktig måte. Smilet, latteren og hans lune vesen vil vi bære med oss med takknemlighet. Det kristne håpet viser seg sterkest i møte med døden fra han som er veien, sannheten og livet. Vi skal møtes igjen. På gjensyn, Norvald.

Vi lyser fred over Norvalds lune, varme og gode minne.

 

Oddvar Rotvik

Tidligere rektor

Bildene er fra Ruhija music school i Tanzania. Norvald og Inger var med som reiseledere for en gruppe med elever.