Skip links

Ny rektor på Kongshaug. Velkommen til Henning Iversen!

Styret for Kongshaug Musikkgymnas har sendt ut følgende pressemelding:

Henning Iversen er ansatt som ny rektor på Kongshaug Musikkgymnas og tiltrer 1.8.2020. Nåværende rektor Oddvar Rotvik går av med pensjon høsten 2020.

Henning kommer fra stillingen som rektor ved Alta Folkehøgskole, og har også bakgrunn som lærer fra Nordhordland Folkehøgskole og Årås skule. Henning er 56 år, gift og har fire voksne barn. I tillegg til rektorskolen er han utdannet lærer med fagutdanning innen kroppsøving, naturfag og kristendom. Henning er opptatt av sine medmennesker, lovsang og utvikling av det kristne arbeidet og svært interessert i idrett og friluftsliv og har vært aktiv i ulike kristne sammenhenger helt siden ungdommen. Han har også erfaring fra kommunestyre og styret i Norges Kristelige Folkehøgskolelag. Styret er glad for at lagspilleren Henning har takket ja til stillingen og ser frem til at Henning tiltrer i august.

 

På vegne av styret

 

Ingvill Kvalsnes Blom

Styreleder