Skip links

Priser

Priser ved Kongshaug Musikkgymnas

Økonomi

Innmeldingspenger

Elever som får plass ved skolen betaler kr. 1.000,- i innmeldingspenger som bekreftelse på at de tar imot skoleplassen. Innmeldingspengene blir ikke tilbakebetalt selv om en elev sier fra seg plassen. Elever som tar imot plass på Kongshaug, får innmeldingspengene trukket fra ved første termininnbetaling om høsten.

Skole- og internatpenger

Skolepengene går til dekking av de undervisningsutgiftene som ikke blir dekket av staten. Staten dekker 85%. Internatpengene dekker utgifter til kost og losji.

Priser for 2021 – 2022

Oversikten følger av tabellen under. Betalingen er fordelt på 10 innbetalinger og betales forskuddsvis den 15. i hver mnd., fra aug. til og med mai. Betaling for skoleturer er ikke lagt inn i skolepengene. Vi arrangerer skoleturer til London for alle elever. Neste tur er skoleåret 2021 – 2022.

Leie av PC

Elever som ønsker å leie eller kjøpe PC gjennom skolen, betaler et beløp tilsvarende utstyrsstipendet fra lånekassen (1 071,- kr./år). Dette kommer i tillegg til skolepengene.

Utgifter pr. måned Internatelever Hjemmeboere
Skolepenger; Vg1, Vg2, Vg3 kr. 2.100,- kr. 2.100,-
Tomannsrom med bad
Nedre Vestheim
Fra kr. 6.000,- til kr. 6.200,-
Enerom med bad i gang
Øvre Vestheim, Træet, Svingen og Granhaug
Fra kr.6.400,- til kr. 6.600,-
Enerom med bad
Vestheim og Austheim
Fra kr. 6.700,- til kr. 7.000,-
Tillegg for spesialdiett med støtte fra NAV kr. 1.200,-
Tillegg for spesialdiett uten støtte fra NAV kr. 500,-
Lunsj for hjemmeboere kr. 350,-

Dersom noen slutter i løpet av skoleåret, må han/hun betale skolepenger ut det semesteret oppsigelsen gjelder fra.

Depositum

Elevene som bor på internat innbetaler et depositum på kr. 1.000,- før de får utlevert nøkkel til rommet. Depositumet er ment å skulle dekke tap av nøkkel og ekstraordinær slitasje på rommet. Depositumet vil bli tilbakebetalt det året eleven slutter på skolen/ flytter ut fra internatet.

Stipend og lån

Elever ved Kongshaug får stipend og lån fra Statens Lånekasse på linje med elever i den offentlige skolen. For skoleåret 2021 – 22 er bo-stipendet kr. 47 090,- og utstyrs-stipendet kr 1.071,-. Ut fra foreldres inntekt og formue kan elever i tillegg søke om grunnstipend og læremiddelstipend. De elevene som ønsker det, kan også søke om lån i lånekassen. I løpet av april får du tilsendt søknadsskjema og orientering fra skolen. Stipendet og lån utbetales i månedlige rater i takt med innkreving av skolepenger, kost og losji etc.

Har du lyst til å bli elev ved Kongshaug Musikkgymnas?