Skip links

Vår visjon

Visjoner for Kongshaug Musikkgymnas

Vårt slagord:

«Skapt til utfoldelse»

Verdiene:

Tro – Trygghet – Omsorg – Raushet – Vekst

Faglige mål

Vi vil

– gi elevene en faglig god allmenndannelse som grunnlag for videre studier.

– utdanne elever til musikere som kan bidra til musikk- og kulturliv lokalt og i kristne forsamlinger.

– at undervisningen skal tilrettelegge for møte mellom fag og tro

Åndelige mål

Vi vil

– formidle at hvert menneske er skapt av Gud og derfor, ønsket, verdifull, unik og ukrenkelig.

– forkynne Guds ord til omvendelse og frelse.

– utfordre til å leve som kristne i hverdagen.

– utfordre til tjeneste i misjonen hjemme og ute.

Sosiale mål

Vi vil

– jobbe for at den enkelte skal føle seg sett, inkludert og verdsatt.

– bygge på gjensidig tillit, respekt og gitt ansvar.

– heie på mangfold, kreativitet og ulikheter

– arbeide hardt for et miljø fritt for mobbing

Har du lyst til å bli elev ved Kongshaug Musikkgymnas?